ใส่หน้ากากเรียนก็ทรมานพอแล้ว เสียงจากนักศึกษา อึดอัดมากตอนเรียน

จะไปต่อหรือพอแค่นี้ กับการมาเรียนในช่วงนี้ บอกเลยว่าทำเอา นักเรียนนักศึกษาต้องออก โอ้ยอกมาเลย เพราะ บรรยากาศที่ร้อนละยังต้อง ใส่หน้ากาก แล้ว อยู่ห่างกัน 2 เมตร บอกเลยว่าทำเอา นักเรียนนักศึกษา มาเรียนได้แต่คง อดอัดไม่น้อยเลยที่เดียว เพราะด้วยอุปกรณ์ที่เอาต้องใส่กัน แล้ว ยังต้อง ทำตามกฎแล้วร่วมถึงมาตรการ ที่ฝ่ายภาครัฐ กำหนดไว้

ต้องใส่หน้ากาก

ต่อคิวเข้าแถว ลงชื่อแล้ว คัดกรอก

อยู่ห่างกัน

ลงทะเบียนเข้าห้อง

รูปนี้ที่ จีน

ทำตาม นโยบาน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น